Past competition
since 3 years 1 week

#Zaama Tunisians still have confidence in the public education system?

31 st.
فرح نجاح
Sfax, Tunisia
: 61
تعليمنا العمومي يشكو من حالة مأساوية ، برامج مدرسية متأخرة و لا تواكب التطورات ، عملية بيداغوجية متعثرة ، هيمنة و تبعية شبه كلية للثقافة الفرنسية التي لا تواكب بدورها التطورات العلمية ، زمن مدرسي عير ملائم بالمرة ، بنى تحتية كارثية ، بعض المُربين الغير منصفين ...

Other contributions

1 st.
Mar 28, 2021
Public Score: 160
Jury Score: 70
Total Score: 115
2 nd.
Mar 30, 2021
Public Score: 153
Jury Score: 70
Total Score: 112
3 rd.
Apr 01, 2021
Public Score: 147
Jury Score: 75
Total Score: 111
4 th.
Mar 30, 2021
Public Score: 155
Jury Score: 63
Total Score: 109
5 th.
Mar 30, 2021
Public Score: 140
Jury Score: 75
Total Score: 108
6 th.
Apr 02, 2021
Public Score: 139
Jury Score: 75
Total Score: 107
7 th.
Mar 26, 2021
Public Score: 135
Jury Score: 75
Total Score: 105
8 th.
Apr 01, 2021
Public Score: 134
Jury Score: 75
Total Score: 105
9 th.
Mar 26, 2021
Public Score: 129
Jury Score: 79
Total Score: 104
10 th.
Mar 27, 2021
Public Score: 126
Jury Score: 79
Total Score: 103
1 st.
Mar 31, 2021
Public Score: 162
Jury Score: 79
Total Score: 121
2 nd.
Apr 02, 2021
Public Score: 163
Jury Score: 70
Total Score: 117
Public Score: 161
Jury Score: 70
Total Score: 116
4 th.
Apr 02, 2021
Public Score: 152
Jury Score: 75
Total Score: 114
5 th.
Apr 01, 2021
Public Score: 162
Jury Score: 63
Total Score: 113
6 th.
Apr 01, 2021
Public Score: 142
Jury Score: 79
Total Score: 111
7 th.
Mar 30, 2021
Public Score: 149
Jury Score: 70
Total Score: 110
8 th.
Mar 30, 2021
Public Score: 138
Jury Score: 79
Total Score: 109
9 th.
Apr 01, 2021
Public Score: 137
Jury Score: 79
Total Score: 108
10 th.
Mar 30, 2021
Public Score: 144
Jury Score: 70
Total Score: 107
Show more
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30